Om cookies

En cookie är en liten datafil som skickas till och lagras på Kundens enhet när denne besöker C Mores webbplatser och/eller använder Tjänsten. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras på Kundens enhet under en längre period medan sessionscookies försvinner när Kunden stänger ned webbläsaren.

På C Mores webbplatser kan dels C Mores egna cookies (s.k. förstapartscookies), dels cookies från C Mores tjänsteleverantörer och samarbetspartners, däribland Bonnierkoncernen (s.k. tredjepartscookies) användas. C More, C Mores tjänsteleverantörer och samarbetspartners (däribland Bonnierkoncernen) kan använda cookies (såväl permanenta cookies som sessionscookies) och andra liknande tekniker bland annat för följande ändamål:

  • för att C More ska kunna tillhandahålla Tjänsten;
  • för att underlätta Kundens användande av C Mores webbplatser och Tjänsten;
  • för att ge Kunden tillgång till lagrad information;
  • för att anpassa innehållet på C Mores webbplatser eller i Tjänsten;
  • för att inhämta statistik;
  • för att genomföra webbanalyser och trafikmätningar;
  • för att rekommendera nya tjänster eller innehåll som passar Kundens intressen;
  • för att spåra användandet av C Mores webbplatser och Tjänsten; och
  • för att tillhandahålla information till tredje part så att anpassad marknadsföring och erbjudanden kan riktas mot Kunden.

Om Kunden inte vill acceptera användandet av cookies kan Kunden ändra inställningarna i sin webbläsare så att cookies helt eller delvis inte tillåts. Notera att delar av C Mores webbplatser eller Tjänsten kan sluta fungera eller fungera sämre om Kunden avaktiverar funktionen avseende cookies.

För mera detaljerad information om cookies, se www.minacookies.se. För att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, se www.youronlinechoices.com.