Systemkrav


  • Minimumkrav


  • Internetuppkoppling


  • Webbläsare


  • Kryptering


  • Silverlight


  • HTML5 spelare


  • Chromecast