Loving Vincent

1890 dör den då okände konstnären Vincent Van Gogh av ett skottsår i magen i den lilla franska staden Auvres. Men vem var det egentligen som sköt? Det rosade dramat "Loving Vincent" nystar i konstnärens sista dagar, och är den första animerade film som gjorts helt i olja. 150 konstnärer har gjort oljemålningar till filmens 65.000 bildrutor som ger en ny dimension till Van Goghs liv och verk.