New York, I Love You

New York har odödliggjorts på film genom tusentals skildringar av vitt skilda slag och utgjort skådeplats för såväl humor och drama som våld och poesi. ”New York, I Love You” är en episodfilm i samma anda som "Paris, je t'aime" och väver ihop elva historier om kärlek till en unik hyllning till denna fantastiska stad.