Kvarteret Korpen

Drama 1963 Sverige 97 Minuter Från 10 år

Bo Widerbergs genombrott, en av svensk films stora klassiker, skildrar arbetarklassens situation i Sverige på 1930-talet. I centrum står en familj, där sonen vill bli författare, där fadern är en alkoholiserad livslögnare och drömmare och modern sliter för att de ska kunna överleva.

Tillgänglig till
30 september 2018