Persona

På ytan verkar Elisabeth Vogler ha allt hon önskar sig; hon är en framgångsrik skådespelerska, lycklig mor och hustru. Men plötsligt en dag upphör hon att tala, slutar att svara på frågor och tilltal. I övrigt helt frisk har hon valt att gå in i tystnaden. Tillsammans med en sköterska, syster Alma, bosätter hon sig i en isolerad stuga på en ö.