Jägarna

Erik har varit polis i Stockholm i flera år. Efter ett skottdrama bestämmer han sig för att flytta till sin bror i Norrland och söker en polistjänst där uppe. Hans hårda polisattityd passar inte in i ett samhälle som delvis styrs av oskrivna lagar, vilker märks när han nystar i en jakthärva som involverar flera av hans gamla vänner. Succéthrillern "Jägarna" regisserades av Kjell Sundvall och i huvudrollen syns Rolf Lassgård.