Carriers

Ett dödligt virus hotar att utrota mänskligheten. Fyra ungdomar färdas i bil genom öknen för att finna en plats dit smittan inte nått. Ett antal regler har varit avgörande för deras överlevnad: färdas endast längs småvägar och undvik till varje pris kontakt med andra människor. Men att följa reglerna blir allt svårare ju längre tiden går.