Illusionisten

I början av 1900-talet i Wien återförenas magikern Eisenheim och hertiginnan Sophie von Teschen och de inser med en gång att deras tonårsförälskelse fortfarande lever. Sophie är dock bortlovad till den notoriskt våldsamme kronprins Leopold, vars enda mål är att ta över imperiet från sin far. Att lämna honom skulle försätta Sophie i livsfara.