Man About Town

Jack (Ben Affleck) är en framgångsrik agent i Hollywood och har uppnått allt han kämpat för - karriär, pengar, en vacker fru. Men någonstans längs vägen har han tappat bort sig själv, och för att hitta en djupare mening med tillvaron börjar han skriva ner sina tankar i en dagbok. Det lösgör många bortglömda känslor och får honom att se saker med ny blick.