Broken Flowers

Don Johnston (Bill Murray) är en åldrad kvinnokarl som via ett anonymt brev får veta att han har en 19-årig son någonstans i Amerika. Dons deckarnördige granne tar sig an fallet, och skickar ut honom på en road trip för att söka upp de fem kvinnor ur hans gamla liv som kan vara mamma till barnet. Murray gör sitt livs roll i en bitterljuv komedi där vi också ser Sharon Stone och Jessica Lange.