Milk

Genom att som öppet homosexuell engagera sig i homosexuellas kamp för mänskliga rättigheter blev Harvey Milk en stark ledargestalt på 70-talet och valdes in i San Franciscos kommunstyrelse. Sean Penn Oscarbelönades för sin insats i detta starka drama om en mans kamp för människors lika värde.