Wallander - Blodsband

Polisen i Ystad finner en båt i hamnen som ser ut som ett slakthus. Det är blod överallt men någon kropp finns inte på platsen. Strax därpå flyter en död kvinnas kropp i land. Ett av spåren leder till en gammal kärlek till Linda Wallander (Johanna Sällström). Kurt Wallander spelas av Krister Henriksson och hans kollega, kriminalinspektör Stefan Lindman, av Ola Rapace.