Crossfire

Soldaten Samantha Harrison återvänder hem till USA efter tjänstgöring i Irak och inser att ingenting i hennes träning har förberett henne på ett liv på hemmaplan. Hon lider av posttraumatisk stress, och blir dessutom anklagad för tjänstefel i samband med en situation i Irak då två amerikanska soldater förolyckades. En kollega till soldaterna är övertygad om hennes skuld, och kräver hämnd.