Saints and Soldiers: The Void

Krigdrama som utspelar sig i slutet av andra världskriget. Tyskarna retirerar men det finns fortfarande soldater lite överallt. En allierad trupp får i uppdrag att bege sig in i ett bergsparti för att rensa ut en ihärdig tysk postering. Men efter ett lömskt bakhåll är de allierade reducerade till ett fåtal män. Är det tillräckligt för att slå ut tyskarna?