Flykten till framtiden

1970-talets Stockholm återskapas i komedin "Flykten till framtiden" där vi möter 22-årige skivbutiksbiträdet Svante som lider av ett dödligt hjärtfel år 1973. En dag kliver han på tunnelbanan på Södermalm och färdas på något magiskt vis till 2016. Där möter han Elsa som nu bor i hans gamla lägenhet och upptäcker att sjukvårdens framsteg har gjort att hans liv kan räddas.