The Dinner

I den intensiva dramathrillern "The Dinner" möts två par på en dyr restaurang. Männen är bröder, och prominenta medborgare i samhället. Tillsammans måste föräldrarna komma underfund med ett brott som deras söner har begått. Vad har hänt? Hur kunde det gå såhär? Och framför allt, hur kan föräldrarna skydda sönerna från att dömas för brottet?