I sanningens namn

Efter en incident i Gulfkriget har överstelöjtnant Serling fått skrivbordstjänst och får i uppdrag att utreda om en kvinnlig pilot postumt ska tilldelas en ärofull tapperhetsmedalj. Men när han utreder händelserna kring hennes död upptäcker han att det finns helt olika skildringar av förloppet. Huvudrollerna i krigsdramat "I sanningens namn" spelas av Denzel Washington, Meg Ryan och Matt Damon.