Death Comes to Pemberley

Death Comes to Pemberley

Drama20137.1/10

Det är juni år 1803, sex år efter att Fitzwilliam Darcy och Elizabeth Bennet gifte sig. Paret förbereder sig för att hålla sin årliga bal, där alla de figurer som vi känner till och älskar från Jane Austens Stolthet och fördom, den roman som ligger till grund för PD James bästsäljande nyutgåva, kommer att delta. Men festligheterna avbryts när en kropp hittas i skogen vid deras hem i Pemberley.

    3 av 3 Avsnitt

    Liknande titlar