Indian Summers

Två familjers öden sammanflätas i 1930-talets koloniala Indien. I Shimla vid Himalayas fot lever engelska bosättare sida vid sida med lokala frihetskämpar och samhällets utstötta. En av dem som befinner sig i händelsernas centrum är Ralph Whelan, sekreterare till Indiens generalguvernör. "Indian Summers" är ett episkt kostymdrama i samma anda som "Downton Abbey".

Om avsnittet

Den årliga marknaden i Shimla äger rum, och stadens indiska invånare tillåts vistas på brittisk myndighetsmark. Ralph försöker få med Aafrin på sin sida genom att erbjuda honom en befordran. Sooni grips under en demonstration för självständighet.