Indian Summers

Två familjers öden sammanflätas i 1930-talets koloniala Indien. I Shimla vid Himalayas fot lever engelska bosättare sida vid sida med lokala frihetskämpar och samhällets utstötta. En av dem som befinner sig i händelsernas centrum är Ralph Whelan, sekreterare till Indiens generalguvernör. "Indian Summers" är ett episkt kostymdrama i samma anda som "Downton Abbey".

Om avsnittet

Madeleine nås av nyheter som gör henne förkrossad. Sarah hotar att avslöja sanningen om Alices man, vilket gör Alice förskräckt. Spänningarna mellan Ralph och Cynthia eskalerar.