Glamour

Brooke kämpar med sorgen efter Thomas. Ridge och Shauna har mycket otalt sinsemellan och väljer att ses i hopp om att kunna reda ut saker och ting. Under tiden passar Ridge på att berätta om Thomas svårförståeliga beslut.

0 av 100 Avsnitt

Liknande titlar