Badhotellet

"Badhotellet" utspelar sig på ett hotell i Jylland och i centrum står pigan Fie, grosshandlardottern Amanda och bybon Morten. Varje sommar återvänder stamgästerna till hotellet. De tas väl om hand och personalen som gör allt för att vistelsen ska bli ett minne för livet. Alla beroende av varandra och när 20-talet går över till 30-talets krisår fortsätter saker och ting att gå sin gilla gång på hotellet.

Om avsnittet

Säsongsstart. Det är sommar år 1931 och tidningarna är fulla med artiklar om kriser i världen men trots det återvänder stamgästerna från Köpenhamn till hotellet där Fie tagit över den dagliga rörelsen. Drömmer Fie om något annat?