Badhotellet

"Badhotellet" utspelar sig på ett hotell i Jylland och i centrum står pigan Fie, grosshandlardottern Amanda och bybon Morten. Varje sommar återvänder stamgästerna till hotellet. De tas väl om hand och personalen som gör allt för att vistelsen ska bli ett minne för livet. Alla beroende av varandra och när 20-talet går över till 30-talets krisår fortsätter saker och ting att gå sin gilla gång på hotellet.

Om avsnittet

Det är sommaren 1932 och stamgästerna börjar anlända till hotellet som nu är Fies. Familjen Madsen, herr Wyse, fru Fjeldsø och hennes dotter och kontorschef Aurland med fru och söner samt familjen Frigh återvänder alla. Men inte herr Frigh då paret ligger i skilsmässa. Men idyllen skakas om när en ny gäst dyker upp, den förmögne August Molin med sin svenska fru och Weyse blir genast betuttad i Molins fru. Men han spelar ett farligt spel då herr Molin är oerhört svartsjuk och bär på flera hemligheter.